Úvod
Saturnus, Hladolet Jupiter, Králomoc Mars, Smrtonoš Sol, Slunce Benuš, Krásopaní Merkulius, Dobropán Lůna, Měsýc Originál Stahuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jest:

          Důmění hvězdářská na léta páně, jenž jsou po milostivém narození Pána spasitele našeho Ježíše Krysta Od roku 1800, až roku 1900, v němžto se vynachází sedm nebeských planet, a poznamenání o ročních řiditelných, o čtyřech částkách ročních, o ourodě každého roku a také o zdraví a nemocech. Item: také jednoho každého měsýce povětrnost, vše dle hvězdářského a neomylného počtu spořádané jest. Se všemi jsem patřícými tabulami figurami vypodobněný.