Úvod
Saturnus, Hladolet Jupiter, Králomoc Mars, Smrtonoš Sol, Slunce Benuš, Krásopaní Merkulius, Dobropán Lůna, Měsýc Originál Stahuj

 

 

 

        Krasopaní jest jedna bělosttvaucý hvězda, jest nátury teplé a vlhké, dokonává svůj běh v sedmi letech to jest, že ona svítí po slunci sedm let a jmenuje se zvířetelnice, jiných sedm let svítí před sluncem východu a jmenuje se dennice když svítí po sluncy nejsau tak aurodní léta jako když svítí po sluncy nejsau tak aurodní léta jako když svítí před sluncem východu, však naproti tomu v Ameryce svítí, a když se zde jmenuje dennice. Nebo když slunce vycházý v Ameryce, tak zde zde již přes hodinu zapadlo, neb když zde svítá, tam se stmívá, a když zde se stmívá tam se svítá, tak také dennice zde, a dobrau rozsu vydává. Také ona maluje v způsobu panny nahá jen lůnu přikreyte, majíce v pravé ruce šipku v levé srdce. Také ona za bohyni na ostrově Cipru chrám její, a z rozličných krajin, světa lidé tam putovali, a jí ctili.

Má své panování v těchto letech.

180119071815182218291936184518501875186518711878188518921899

Největší panování má v těchto

        V Rakausých, Elsacích, v Lislandu, v Lotringu, Miderlangu, Švejdích, a Francauzích.

Pranostika hvězdářská.

O povahách roku tohoto.

        Podlé slušné povinostivinšují mému vysoce váženému čtenáři, pokojný, zdravý a aurodný nový rok, přitom obětuji letos dle mého obyčeje a hvězdářského počtu za ročního vladaře, dobrotivau Krasopan s čtyřidcetimi hlasmi její panování jest dobré, vší auroě nakloněný rok neb jest více vlhký nežli suchý a více teplý než studený a proto jest dobrá auroda očekávána.

O jarním quartálu.

        Tato částka na kterau všelijaké stvoření s velikým vzýváním očekává jest ona vlhká a chladná, tak že málo jasných dní provkáže.

O letním quartálu.

        Tato velice příjemná letní částka bude vlhká a teplá, s mnohými sylnými dešti promíchaná, pročež k obavám jest, aby obilí neporostlo.

O podzymním quartálu.

        Hvězdářské důmění jest, podzym ze začátku teplý a pěkný však ale dlouho ne, tak se má s vínem pospíšit, y také s vší aurodau, neb hned v Listopádu zyma se chce vyskytnaut, která až do vánoc trvali chce.

O zymním quartálu

        Hvězdáři berau své důmění, že Krásopaní zymné vlevy, a prostřední včiní, však ale Leden má být suchý, Unor vlhký, a Březen neyvíc studený.

O zdraví a nemocech.

        Tento rok budau lidé stonat na prášivky, peteče, fleky.Následuje proměna pěti rostu a zrostu měsíce skrz tento celý rok.

Leden Začátek nestálý, vkazuje na studené ledencý větry, pak na studenau sněžnau povětrnost, pak na mlhavé, potřím a deštěm skončí.
Únor Ukazuje na větrnau slunečnost, tím více zymy přibývá, přitom ale jasno též sněživo ku konci.
BřezenCýlí hned z počátku na proměnitedlné povětří prostředek slibuje slunečnost ostatní dní ale chtějí oblačnau povětrnost vyvesti.
Duben Ukazuje na velký a nestálí čas, posledně ale chce pošmaurno vyhlížeti.
Máj Přináší pěkné, teplé a aurodné příjemné povětří k bauřce nakloňje posledek.
ČervenCýlí na horké dni, které ku koncy bauřky přívaly přinésti míní.
ČervenecPřináší velmi parné povětří s bauřlivými oblaky.
Srpen Cýlí na nestálé studené s deštivými oblaky promíšené povětří.
Září Začátek jasný a příjemný, pak deštivo a větrno, málo slunečnosti, konec oblačnosti.
Říjen Jasný začátek, pak vlhko a studeno, jas větrno, pošmaurno a sněživo.
ListopádJasný ale mrazyvý začátek, pak míhavé, větrné a sněživé povětří.
PrasynecZačátek chce být nestálý, načež následuje nepříjemný, větrný, vlhký a sněžný povětří.