Úvod
Saturnus, Hladolet Jupiter, Králomoc Mars, Smrtonoš Sol, Slunce Benuš, Krásopaní Merkulius, Dobropán Lůna, Měsýc Originál Stahuj

 

 

 

        Králomoc jest jedna pod Saturnem velká pěkná a jasná hvězda, dokonává, svůj běh v 12 letech jest nátury teplé a povolné, jeho panující rok bývá aurodný. Také on se maluje v způsobu starce majíce korunu na hlavě a hromy v ruce, a proto se nazývá od našich starých předků Deron. Tak y on byl od našich starých předků, totiž od Moravan, Uher, Čechů, Muškovanů, Poláků za Boha čtený, jehož oni Deronem nazvali, a za to měli, že on s hromy vládne, nebo když bauřka byla, neb z dubového prahna oheń v sednici udělali, a okna z otvírali, aby on viděl, že se z toho domu kouří: aby tam nepral a se nehněval.

Má své panování v těchto letech.

18051812181918261833184018471854186118681875188218891896

Největší panování má v těchto zemích.

        V uhřích, Moravě, Portugálich, Sycylyi,Kalabáryi,Norvégyjiligiji, Špańhelích, Dalmacyjí, Minšnnyj v Arabye Selír.

Pranostika hvězdářská

O povahách roku tohoto

Podle slušné povinnosti mé, vynšuji mému náchylnému, a rešpektivé, více váženému čtenáři, pokorný, radostný, zdravý, ourodný a pohodlný nový rok. Přitom obětují, letos dle jeho hvězdářského počtu Králomoc, jest jeho panování velmi dobrý, a nachyluje více vlhkostí, a ke vší ourodě. Mnoho bauřek s velkým hromobitím bude, a škodlivých přívalů na jaře dosti.

O jarním kqartálu

        Obzvláště přívětivé jaro oznamuje v měsýcy dubnu již teplo, čas přijde kterýšto nejenom zemským užitkům, anobrž y vynímu kořenu prospěšný bude.

Měsíc máj skoro ještě lepší povětrnost, s užitečnau slunečnost slybuje, při které se za času některé bauřky oznámiti mohli, však ale v našich krajinách malé škody způbějí. Červen měsýc z počátku chlad ještě přinese a proto jak lidé, tak hovada z dobrého jara se radovati budau

V letním Kqartálu

        Léto jest ten roční čas, kterýžto hrozné veselosti sebau přináší, jest z počátku chladný, deštivý, potom pak větrný teplý a bauřlivý, a tak oběhnaut míní.

O podzymu

        Králomoc velmi dobrý podzymek připovídá, tak že víno, a pozdější užitky s velkým potěšením se domu pžipraviti domu budau, nebo mesýc říjen resplaU slunečnau nesnesztedlnau povětrnost míti bude. Listopád také ještě pohodlný čas připovídá. Prostředku mírost k posledku pak sníh a led hojnosti přinese.

O zymě

        V tom kqartálu sněžnost předpovídá obzvláštně ku konev ledna Měsýce kdežto jasná povětrnost skromnau slunečnosti přijíti míní. v měsíci únor studená, sněžná povětrnost se též rozmnožiti chce; Bbřezen měsýc pohodlnější čas udělí, však ale ten předc v horách napadlý sníh dosti velikau zimokusiti nechá.

O ourodě a neourodě zemské

        Jak sedlák, tak víno a kopáč za svau prácy vynšovaný zysk a vejdělek vezme. K požehnání uděliti rač. Ovoce na některých místech něco a na a na některých nic. Chmelu bude málo, ale dobrý vína též podobně.

O zdravý a nemocech

        Letošní vladař s svau přirozeností některým škoditi bude, a hrozý s obtížnostmi též šlakovými flusy, šlakem, zymnicemi, hlavy bolením dícháním rozlíváním žluči a dlouho trvanlivými neduhami, s morovém nakazení nenacházý se tenkráte nic.Následuje proměna při rostu a zrostu měsýce skrz tento celý rok.
Leden Začátek ukazuje na studené mračné povětří , chce také sníh do toho vmíšeti, posledně ale se chce povětrno skončiti.
Únor Začíná s vlhko studený povětřím náchyluje zéž k mrazu, ukazuje na pošmaurné, studené, sněžné povětří posledně ale chce se něco levněji ukázat.
BřezenCýlí na čersvý vlhký s sluncem promíšený povětří, posledek ale chce, a skončí s dešťovým povětřím.
Duben Přináší sebau studené, suché, s sluncem promíšené povětří, pak nestálé, k posledku ale chce se větrno a deštivo skončiti.
Máj Ukazuje předně na suché povětří, pak na bauřky, a bliskání, pak něco deště, posledek ales mokrotau svůj konec vezme.
ČervenUkazuje na vlhký chladný povětří, a chce svůj konec bráti s bauřlivými smíšenýmy časy, pak se skončís velkým povětřím.
ČervenecUkazuje povolne povětří, v teplém pak s hřímánímpsy dni ohlásí, konečně ale se skončí s slunečnosti.
Srpen Ukazuje na slunečnost a velký horka, pak nachyluje na bauřky s teplau sluněčností.
Září Začátek chýlí na teplau slunečnost, s promíchaným neveselým povětřím, posledně ale se skončí s slunečnosti.
Říjen V prvních dních ukezuje na vlhký a studenývětrný čas, prostředek ačkoliv slibuje mírnau slunečnost, konec však chce s mlhavou povětrností skončiti.
ListopadListopád ukazuje na proměnitedlné brzo vlhké, brzo větrní povětří, a skončí se s mlhami.
PrasynecUkazuje také na studený větrný, a skončuje s mlhavou sněžnau povětrností, míní také tento starý rok tak skončiti.