Úvod
Saturnus, Hladolet Jupiter, Králomoc Mars, Smrtonoš Sol, Slunce Benuš, Krásopaní Merkulius, Dobropán Lůna, Měsýc Originál Stahuj

 

 

 

        Měsýc jest měnitedlný barvy, jest ženské nátury, ze všech planet neyblíž k nám, jest nátury studený a vlhký, a proto jest ona jedna hora, plná vody, a ona časy mění svým zrůstem a ubýváním, pročež kdyby to nebylo, všeckoby ohnivá slunečná kaule spálila.Tato hvězdnatost, ačkoli nám na neyblíž jest, a v prostřední vzdálenosti jenom 51, 800 nýmeckých mil od země vzdálená jest, tak přece stáří hvězdářové nebyli v stavu běh této planety jistotně nadati, a dojista ustanoviti, jenom v nynějším stoletým poštěstilo se to nepořádná pochybování tohoto nebo světla náležitě vyzkaumati. Také on má svůj průběh v 28 dnech 7 hodinách a 44 minutech. Také on byl Boha ctěn na druhým světě, to jest v Ameryce, jak Kryštov Kolumbus v svých spisých dosvědčuje.

Má své panování v těchto letech.

18031810181718241831193818451852185918661873188018871894

Největší panování má v těchto

Curgunsteg, Holandskej, a v Dragských.

Pranostika hvězdářská.

Popisování o povahách roku tohoto.

        Laskavý čtenáři! dle mé povinnosti vynšuji tobě aurodný, pokojným, zdravý a pohodlný nový rok, Bůh všemahoucý, kterýmu hvězdy, planety, a všecky životčichy na zemi stvořené jsau, rač nám všem svým služebníkům svau Božskau milost uděliti. Dle starého zvyku obětuji letošní měsýc jakožto za ročního žíditele, měsýc planet jest okrásau nocy, a dle svého přitažení zymní, a vlhký, přitom ale něco teplý, jemu se připojuje průchod rosy a ještě, svau tedy mesýční roky, obyčejně více vlhký a zymní než teplý suchý. Jaro by mělo dle způsobu měsýc hrubě vlhký, s promíšenými mrazy, a studenými větrami býti , Březen cýlí vezkrz na zymu, Duben ukazuje na deštivý čas, Máj slibuje povětří. V létě se častěji slunce ukázati, a povětří zahřívati chce předce ale také častěji aurodné deště přines. Podzym bude ze začátku vlhký, a něco studený, ku koncy ale studený deštové. Začátek Prasynec přinese přinese sníh, konec ale téhož roku hrubě mračný a studený.

V jarním quartálu.

        O povětří bychme mohli důvěřiti, že z jara častým deštěm zem zvlaží, potřebné teplo přitom nezůstane zpátkem ačkoli měsýce Března, a v začátku Dubna ještě mračlivé a studené nocy vynalézsti se chtějí. Měsýc Máj a Červen budau náležitě teplé a aurodné.

V letním quartálu.

        Ten poletní čas přivídá nám teplé a větším bílem jasné povětří. Hromobití, které v tom quartálu jakožto přirozené připadnosti často se slyšetinechají s některými deštěmi a bauřkau přioděni se vyskytnau, obvzláště v horách. Následující letní povětří bude veselé a ourodné.

V V podzymu.

        V tom quartálu míní povětří a deštěm a mokrosti dodržovati, dále je ale chladné mrazlivé nocy s posledním teplem následujau, přítom také mlhavé dni se vynajdau.

V zymě.

        Zymní čtvrt s mrazem a cýtedlnau zymau má dodržovati, neb větrové západním, pošmaurné sněhové sněhové oblaky a jen někdy se vyskytuje slunečnost.Měsýc Ledna bude popauštěti, a zase přidržeti, v Unoru přijde mlha pak mrazy a jasné dni s mnohým proměněním to čtvrt léta konat bude. NB Ovce a včeli ten rok rádi mřau.

O ourodě a neourodě zemské.

        Tento měsýc rok, jest více vlhký než suchý, tak ječmen a oves ukazujau na prostřední aurodu, čočka hrách a vyky, rostau podlé místa všelijak. Na seno ukazuje dobře, ale otavy málo bude. Kdyby pak zymní zasetí obzvláště rýž, velký bylo, musejše ovce na něj vrhnaut, aby ho strávili, k obávání jest, že pšenice, která v Máji pěkná, mnoho dobrého k očekávání nebude.

O zdraví a nemocech.

        Kdoby chtěl vší obtržnosti churavosti těla zbaven býti, muselby se v tomso palčivém audolí naroditi neboť smrt najde svau příčinu, by planeti nic ktomu nedodali. Kde na chlebu, aneb jinších potřebách těla nějaký nedostatekse nacházý, brzy slyšeti jest, že nebezpečné nemoce se vynacházejí, kde ale y na chlebě maska a jinších životnostech těla, na zbyt všeho dosti jest, y rtuť v některých skrz nepořádné jídlo a pití, o všelikých nemocech slyšeti jest, neyvíce o zymnicích.

Následuje proměna při rostu a zrostu měsýce skrze tento celý rok.

Leden Ukazuje na studený sněžný povětří, a chce tak trvati až ku koncy.
Únor Chce se mračno a sněžno ukázati, pak se míní s slunečným bleskem, a vlhkostmi konati.
BřezenUkazuje na mokrý povětří, pak se s promíchaným deštěm skoncí.
DubenCýlí na sylné a studené větry, pak něco slunečností, s suchým povětřím chce skončiti.
MáyMáj ukazuje na slunečný blesk, předce ale straší Aprílovým promíchaným povětřím.
ČervenUkazuje na déšť a parné povětří, pak s pěkným povětřím a slunečností svůj konec bere.
ČervenecCýlí na škaredé povětří, nebude ale dlauho trvati, neb brzo jasno deštivo se mění.
SrpenCýlí z počátku na slunečnost, a teplý časy, nemíní ale dotrvati až ku koncy , jak předešly.
ZáříChce ještě s pěkným povětřím trvati, pak ukazuje na děšť, hnedle zas na pěkný čas.
ŘíjenCýlí na stálý větrný časy, a chce také vezkrz trvati.
ListopádChce na větrný a něco vlhkým povětřím míní se pomalu k sněhu chystati.
PrasynecCýlí na větrný a něco vlhkým povětřím slibuje donésti mlhy, pak zase cýlí na čerstvé sněžné povětří, a chce tak trvati až ku koncy, a tento rok končí.