Úvod
Saturnus, Hladolet Jupiter, Králomoc Mars, Smrtonoš Sol, Slunce Benuš, Krásopaní Merkulius, Dobropán Lůna, Měsýc Originál Stahuj

 

 

 

        Dobropán jest malá a tmavá hvězda, a nejprvé po sluncy viděti se dá, jest nátury studený a suchý běh v dvou letech, a také stáří hvězdáři píšau, že o nás s rozumem vládne, Tato planeta jest nestálá jako fortuna, a také se maluje způsobu mládence, majíce v pravé ruce ceptrum, s křídlama a dvauma háby vomotané, v hlavy má dvě křídla, a v každé nohy jedno křídlo.Také on se jmenuje Dobropán, že neškodí lidem na zdraví, ale dobytkuškodí, nebo který rok panuje, tak ten rok na některých místech dobýtek padává. Také on byl za Boha ctěn v některých slovenských krajinách jako o tom veršovcy píší.

Má své panování v těchto letech.

18021809181618231830183718441851185818651874187918871893

Největší panování má v těchto zemích.

        Lombarsteg, Flandersteg, Brabantu, Broacyi a Šlavonyi.

Pranostika hvězdářská.

        Dle slušné povinnosti vynšuji mému náchylnému čtenáři zdravý pokorný radostný a prospěšný nový rok, Bůh všemohoucý rač nás všecky své dírky v své Božské milosti zachovati. přitom též obětuji podlé starého zvyku v kalendáři tomto obzvláštní hvězdářské jednání. Dle astrologických regul a planet nacházím, že Dobropán řiditelem tohoto roku býti má, obyčejně, když jest Dobropán ročním vladařem, bývá na více suchý než teplý a zřídka aurodný.

O jarním quartálu.

        Hvězdáři smeyšlejí, že jaro z prvku teplé, Duben až ku koncy suchý, pak něco chladný bude, Mág chce začít s neveselím a studeným povětřím, tak že aurody v nebezpečenství stojí ku koncy pak jara hrozý neustálé krupobití a bouření.

O letním quartálu.

        Hvězdáři uznávají, že začátek léta velmi horký a suchý se počne, a prostředek cýlí na povětrné deště a však proto předce místama zem dokonalé neobvlaží konec ale hrozý s proměnitedlným a chladným povětřím, deštěm a časným mrazem.

O podzymním quartálu.

       Hvězdáři uznávají, že začátek podzymu k mračním oblakům k dešti, mlhám a mrazům nakloňuje. Prostředek by měl promeritedlný, slunečním bleskem, studeným deště, mlhau, mrazem, a ze všech stran větre, promíšený býti. Konec ukazuje na neveselé, škaredé, studené a mračné povětří, též na sníh a mrazy, a tak se ten podzymní díl skončiti míní.

O zymním quartálu.

        Hvězdářů důmění jest, že začátku téhož roku zyma trvati bude pak něco popusti, a promění se v sníh, a nestálé povětří povětří okolo půl Ůnora ale hrozý tuhau zymau, pak zase až ku koncy téhož mesýce ukazuje na větrný, sněžný s slunečnými blesky, a mračným povětřím smíšený čas.

O ourodě a neourodě zemské.

        Dobropání rok jest obyčejně více suchý než teplý, a mnohých místech neaurodný letní jesti se dobře, obzvláště ječmen, oves, čočka, hrách a vyky, musý ale býti zase ti nehrubě suchým ani hrubě mokrým poli, len a konopě se podaří: jen že konopě zůstanou krátky co se dotýče podzymního setí, tedy jest první a poslední neylepší, které se blížilo plného měsýce zaselo. Zelených věcý bude prostředně, ovoce se na některých místech podaří, sem, a tam prostředně, místama dokonce nic. Chmelu a vína bude v prostředné sýle.

O zdravý a nemocý

        Hrozí nám zyma všelikými hlavními nemocemi, studenými flusy, kašlem a podajrami. Jaro ale nás míní strašiti horkými flusy, pícháním, palčivými zymnicemi, a zapálením krve. Léto se ukazuje něco milostivěji, přdce ale člověk není dokonce osvobozen nebezpečných nemocý. Podzym míní přinest všeliké divné zymnice, Které nesnadno k zahnání budau. Bůh všemohaucý to ale všecko může k prostředkovat když člověk jenom pořádně, a jak na něho sluší živ jest, vyjde mnohokrát všeliké nemoci. Následuje proměna při rostu a zrostu měsýce skrz tento celý rok.
Leden Ukazuje na mráz, studené větry a sníh, pak zas na slunečnost s studenými mrazy.
Únor Přináší mračné a vlhké povětří, s promíšeným slinečným bleskem, a sněžnými oblakami.
BřezenPřináší mlhy, slunečné blesky, pak větry s sněhem a mrazami.
Duben Začátečně aurodné povětří, pak sylně trhajícý vítr a déšť s studeností promíšený.
Máj Přináší z prvu oblačnost s deštěm a větrem studeným, předce ale s slunečným bleskem promíšené.
ČervenSlybuje přinésti vítr s promíchanau bauřkau, ku koncy bude nebe jasný.
ČervenecPřináší slunečnost s větrem pak nečas deštěm, a cýlí na parnau oblačnost, teplé povětří a velké horko.
Srpen Ukazuje na slunečnost s větrem, pak na bauřku a déšť.
Září Přinese promíšené povětří s slunečností pak teplé větry s deštivau oblačností.
Říjen Přináší povolné povětří, pak mlhy, ještě studený, počas a slunečnost.
ListopadUkazuje na mračný a vlhký počas s deštěm neb sněhem, též na větry ku koncy ale cýkí na mlhavé povětří.
PrasynecZačátek slunečnost, pak následuje zyma dílem s sněhem, a dílem s větrami, zmíšený, a tak chce tento rok až do konce setrvati.