Úvod
Saturnus, Hladolet Jupiter, Králomoc Mars, Smrtonoš Sol, Slunce Benuš, Krásopaní Merkulius, Dobropán Lůna, Měsýc Originál Stahuj

 

 

 

        Smrtonoš jest třetí a nynější od těch vrchních planet, dle barvy červený, a jasná hvězda, která svau velikost vyditedlně proměnuje, když se ona k zemi blíží, neb daleko od ní přichází, y také již seznamenali že ona větší a tmavější než Králomoc a Kráso paní spatřená byla. Vyjmauc Měsýce planet hvězdářům v vypočítání svého běhu tak mnoho prácy nedbal jakožto Smrtonoš. Bůh Všemohoucí rač dle milosti vše zlé od nás odvrátiti. On svůj běh dokonává v pěti letech, jest přirození horkého a suchého. Maluje se vosobě rytířské s helmem, pancýři a s pikau, hrozy velkau zahubau lidu v boji stojícího. Turci jej ctili za boha, v Uzyi byl jeho chrám.

Má svá panování v těchto letech

17991806181318201820182718271854184118481855186218691876
188218901897

        Nyní podíváme na smrtonošové krajiny, ke kterým se nachylujeme; hvězdáři připisujau Smrtonošovi následující krajiny. Zem Francouzská, Burgunská, Švédská, Slezsko, Neapol, Francie a Braunschvajská, Bavorská, v Englandu, v Švejdích, V Polsku, v Denemarku, portugal, Normandie a Composkel, kdzbz y těch nadřečených krajin něco pocítiti.

Pranostika hvězdářská

O povahách roku tohoto

        Nacházíme se podlé starého obyčeje z astronomického počtu ten nepokojný planet Smrtonoš a šedesáti pěti hlasy za ročního vladaře, jest přirozeni víc suchý nežli vlhký, a víc horký než studený.

O letním quartálu

        Bak protivný a nelibí zymní quartál nám byl, tím přivítanějc a radostnějc jakto bývá, tento roční čas, v kterém všecko, co jen vzrůstá, jakožto k novému živobytí přichází.To se dotýče povětří tohoto quartálu, chtějí staří pozorovati, že v tom roku v kterémž Smrtonoš panuje, jako v nynějším roce povětří více suché než mokré bývá. Mrazy ostré a počasý studené, pak povětří se míní proměnovati, a po užitečném dešti jasné dni se dostavují.

O letním quartálu

        Staří hvězdářové chtějí potvrditi, že planeta Smrtonoš nejparnější léto způsobuje, tak syce že y nekdy suché dříví v v lesích pro velké horko zapaluje, které ale nejenom v těch od nás dalšíchneyhorčejších zemích státi se může, ale y v našich chce leto důkladné horko a pěkné jasný dní se vynalézti, přitom mnoho hromobití s potřebnými deštěmi se vynajdau, k posledku zase pěkné a aurodné povětři dodržovati chce.

V podzymním quartálu.

        V tom ročním čase bývá obyčejně po horkém létě podzymek více suchý než mokrý a roste dobře a vydávající víno, před adventním málo kdy padá sních, a kdyby také před tím, měsýce Říjnu mrazy byli, tak měsýc Listopad větším dílem bude snesytedlný.

O podzymním quartálu.

        Ačkoliv před koncem měsýce Lisropadu žádné velké mrazy k obávání jsau, předce měsýc Prasynec a Leden tím zymnější budau, kdežto studený po čas velké větry, a mnohý sníh napadne, a tak míní ten celý quartál s proměnitedlným a nestálím povjetřím svůj konec vzíti.

O ourodě a neourodě.

        Poněvadž tento rok jest suchý, tak má být obilí prostředně, Bůh nás rač svau milostí zachovati, a ourodné časy popříti. Zelených věcí málo bude, a co se dotýče všelijakého ovoce , to bude, hrušek bude víc než jablek, střešen a karlátek málo, ořechů tím méně. Chmelu bude málo a ten ještě nebude v své obyčejné sýle, vína ale dost a tuze dobré. NB. Před před bauřlivým povětřím a hromobytím, les ohněm nejsme hrubě jisti; Bože rač od všeho zlého, zechovati.

O zdravý a nemocy

        Smrtonoše ač se máme co obávati palčivé zymnice a červené nemoce; ale od zlých a nakažlivých nemocý nenachází se tento rok nic mezy lidmi mezy dobytkem by se mohlo v létě pro valkau horkost neb parno něco najíti, obvzláštně když se dobytek hrubě časně vyhání, a mrazovité kapky ještě na trávě stojejí když ale slunce již před hodinau vyšlo, a takovau rosu vsušilo, tak dobytku to tak neškodí.Následuje proměna rostu a zrostu měsíce skrz celý rok.

Leden cýlí na mrazy, promračné a větrné povětří s promíchanými sněhem vchýluje k jasnému času, zyma ale tím více roste.
Únor Přináší velmi pošmaurné povětří s velkými větrami chce se poleviti, následuje ale sněžné povětří, jest pěkné užitečným deštěm smíšené povětří k očekávání.
BřezenPřináší pěkné povětří a slunečnost, jasné dni pak mrazy následujau.
Duben Při začátku jasno ale mrazivo, pak přináší užitečné jarní povětří.
Máj Nachyluje se k teplému dešti s slunečností, posledně k bauřce a velmi hrozné povětří dodržuje.
ČervenCýlí na teplé s deštěm proměněné povětří a patrně posledně promíšené parné oblaky a hrozý hromobitím.
ČervenecBude snesytedlné a pohodlné a povětří s mračnými oblaky, parném a budaucým hromobitím dodržuje.
Srpen Ze začátku jest proměnitedlné povětří, pak nastávají zase teplé dni. Horko ještě přibeyvá a způsobuje mnohé hromobití.
Září Dni budau dílem ještě jasné, nicméně ale ostrým povětřím a studenými nocmi pokráčeti, posledně chce mlhavé povětří s promýšeným deštěm přinésti.
Říjen Přináší větrné, s tmavými oblaky obdařené povětří a cýlí větším dílem na ostré studené povětří s mlhau a slunečností.
ListopádPřináší proměnitedlně vlhko studené povětří sněžnau oblačností. Povětří, jets nestálé, za mračné a studené.
PrasynecChce studené a mlhavé s snehem promíšené dni velkýma větrama přinésti, cýlí na mračlivé povětří s velmi cýtedlnau zymau. Dáli Bůh na rok budeme dále pokračovati.