Úvod
Saturnus, Hladolet Jupiter, Králomoc Mars, Smrtonoš Sol, Slunce Benuš, Krásopaní Merkulius, Dobropán Lůna, Měsýc Originál Stahuj

 

 

 

        Haladolet jest mezy všemi planety nanejvyš, má temné a přimodralé světlo, dokonává svůj běh v 30 letech jest studený a suchý jedovatý, škodlivý, však ale k našemu všelikému štěstí. Jest také vysoko, že se pouhým okem viděti nemůže, nebo dost plné jedu, tak kdyby ona tak vysoká nebyla, a jiné hvězdy, které pod ní jsou jí nepřekáželi, tak by ona celý svět skazyla. Také ona se maluje způsobu starce s kosou, a jak děti poliká, neboť o něm takto Veršovci píšou že on měl být nějaký zemský král, a když mu manželka toho prorokovala, že ho jeho děti o království připravují, tak on píše, než ho o království připravili, je spolikal.

Má své panování v těchto letech:

1804 1811 1818 1825 1825 1832 1839 1846 1853 1860 1867 1874 1881 1895

Největší panování má v těchto zemích:

V Turcých v Řekých zemích. Saksých, v Štagřích, Tíringu, Manku, Arabye Perre, Hessu, Indyi, Rusých, Španhelých, a Valachyi.

Pranostyka hvězdářská

O povahách roku tohoto.

        Vynšuji mému náchylnému, a vysoce vážnému čtenáři zdraví, potěšitedlný a prospěšný nový rok, nejvyššího milost a ochranu račiž tento rok a velkým potěšením a požitkem požehnati, hvězdářský panování téhož roku přijme na sebe Hladolet. Hladolet jest vrchní a nejvyšší z planet na barvě bledý, a pošmaurnýho světla, poněvadž od slunce neyvíce vzdálený jest. Dle hvězdářského důmění bývá Hladoletní rok obyčejně studený a vlhký, a nepočítá se dobrý rok. Budou dvě nebo tři bauřky však ale neškodné.

O jarním quartálu.

        Tato částka jest ona, na kterou všeliké stvoření s velkým vzýváním očekává, ačkoliv že často skrze země odvírání ta radost v všeliké nedůležitosti se proměnuje. Hvězdáři uznávají, že jaro suché bude, ačkoliv Duben z počátku něco tepla, také vlažný deště donese, však předce zase studenost a suchost nastane, pročež také tráva a kvítí později přijdau.

O letním qartálu

        Tato velice příjemná letní částka slybuje pěkný a příjemný povětří, jen že někdy deštivý oblaky do toho vmíšejí. Z toho hvězdáři uznávají, že léto více chladné než teplé bude, poněvadž nebe s oblakami pretažený, a zemi s častějším deštěm navlhnutá bude.

V podzimním kvartálu

Hvězdářské důmění jest, že podzimní povětrnost nestejná se prokáže, neb od začátku míní čerstvou a vlhkou dáti, v Říjnu chtěji mlhy s větrama, a mrazy pomírati. Listopád pak pozdě zýmu přináší.

O zymě.

Ačkoliv lidské pokolení před tím qartálem se obyčejně bojí, a strašlivě jej očekává, poněvadž letní podzimní vejražky a procházky prominau, a říkaje za kamni seděni se přibližuje, nic však méně proti takovému stejskání, a truchlivém očekávání musý jeden každý přiznati y zymní částka jest neyzdravější čas celého roku, poněvadž jasná studená oblačnost vždy člověk víc k zraví slouží, nežli v létě palčivá slunečnost. Začátek téhož zymního dílu cýtí na tuhou zymu a mračnost až do polovice Ledna pak brzy zyma popustí, brzy zas nastane, Únor chce přinésti sníh, Duben ze začátku ukazuje na studenost, pak teplý čas.

O ourodě a neourodě zemské.

        Bezevší pochyby jest, že otcové božská starost vždy bedlivý oko na to má, bez čeho my živi nemůžem. Pročež Bůh všem nám potřebným zemským rostlinám propůjčil k zrostu potřebující čas, to činí, že horkost a zyma, suchost a vlhkost, po sobě následujau. Poněvadž rok Hladoletní více vlhký a studený než teplý a suchý jest, také se podaří prostředně.Zahradních věcý bude prostředně, ovoce bude hojné, a dobré. Vína na málo, a to ještě nic obzvláštního poněvadž nás zyma časně míní dopadnouti. Chmelu málo, ale dobrý.

O zdraví a nemocech.

        Hladolet s svau studenau naturau způsobí nemoce, jako katary, zymnice, červenky, žlautenice, třesení audů, podara, vyražení na těle, bolení hrdla.Ty všecky nemocy pocházejí od studených flusů.Následuje proměna při rostu a zrostu mesýce akrze tento celý rok.
Leden Je na ostrý větry, posledku sněžno, konec ale cýlí na snesitedlno, zyma míní popauštěci.
Únor Směřuje dílem na povlnau, pak ale ostrau oblačnost směřuje, na studený větrnost přidržuje, povětrnost míní volnější býti.
Březen Začátek přinese slunečnost, pak následuje nestálé, předce ale studené povětří, a míní s sněžnau oblačností tento měsýc skončiti.
DubenChce ze začátku mlhavo, a mračno vyhlížeti, pak slibuje až ku koncy pohodlný a přívětivý čas přinést.
MáySměřuje na bauřky jest proměnitedlný, přívětivý čas, ku koncy cýlí na větrnau slunečnost.
ČervenMíní z počátku s jasnoau povětrností, s příjemným slunečným bleskem setrvati, y pakby mohlo škaredé, bauřlivé povětří s sylným větrem následovati, z počátku slunečnost prostřední a poslední dni mohliby pošmaurné a deštivé býti.
ČervenecSlibuje z počátku líbezný a teplý letní povětří donésti, a míní líbezný a teplý čas poslední dní ale cýlejí nestále přeháńky a bauřky.
SrpenUkazuje nejvíc na pěkné, příjemné, předce ale s oblačnostmi promíšený povětří od počátku horka olačnost přidržuje s deštěm proměnitedlným, v druhé polovicy větrem, deštěm a hřměním.
ZáříZačátek s teplými slunečnýmy paprštkami, brzy ale následuje pošmaurné, a oblačné povětří a jest se obávati velikého povětří, s sylným hřímáním.
ŘíjenCýlí na ostrí větry, pak na mlhavau slunečnost, oblačnost, jehožto první a prostřední dni chtějí studené větry a mrazy sebou přinesti, poslední cýlejí na povolné a slunečným bleském smíšené dni.
ListopadSměřuje za zamračenau a nestálau povětrnost, naklońuje na studenau a sněžnau oblačnost. Prostředních dnech prospěšné a užitečné povětří ku posledku ale ukazuje na nestálý čas.
PrasynecSměřuje na studenau a sněžnau oblačnost, na neveselau a mlahavau povětrnost, a náchyluje k deštivé oblačnosti.