Úvod
Saturnus, Hladolet Jupiter, Králomoc Mars, Smrtonoš Sol, Slunce Benuš, Krásopaní Merkulius, Dobropán Lůna, Měsýc Originál Stahuj Kniha návštěv

 

 

 

        Slunce jest ta nyvětší neypěknější planeta, nejenom lidem ale y všema stvoření, milé a příjemné také kdyby slunce nebylo všecko by pomřelo. Celé slunce v Ameryce za boha čtený, jak Kryštov Kolumbus v svých spisých dosvědčuje má své panování v těchto letech.

180018081814182118281835184218491859196318701877188318911898

Největší panování má v těchto zemích.

Italiy, Sycylyi, a v Čechách

Pranostika hvězdářská

Popisování o povahách roku tohoto.

        Vinšuji mému laskavému čtenáři zdraví a pokojný nový, též obětuju podle starého zvyku hvězdářského jednání dle astrologických regul nacházým, že slunce řiditel tohoto roku býti má. Tak tento více suchý než mokrý, více horký než studený bude.

O jarním qartálu

        Co se pravené čtvrti její povětrnosti dotýče, to rokové hvězdopravcové dle běhu rozličných planet, takto smíšejí že by ona před ně mírně studená, náleží tě mokrá vzláště měsíce Dubna málo větrové dní odolná, má býti ale ze začátku pěkná ku koncy ale studená až od předu měsýce Června prášiti míní.

O letním qartálu

        Co se povětrnosti této letní čtvrtě týká ta pak z nebeské hvězdnatosti roliko důměnlivě předpověditi může, že při koncy měsýce Června promíchaná, měsýce Července při začátku parná pak bauřlivá krupobití náchylná přijíti chce. Srpen zase předně vlhký, potom pak příjemně jasný a teplý nazvaný býti má. Zářípak této roční čtvrtý některými, a na to zase užitečně pohodlnými dní se poraučeti bude.

O Podzymním qartálu

        Povětrnost ale v tomto quartálu jest suchá a pěkná, tak že se málo proměnění provkáže...

O zymě.

        Slušný a pěkný obyčej malíři mají, chtíce zymu vypodobiti, zbřívajícího starce malují, dávajíc tudy zrozumění že jako starost člověka obyčejně truchlivost a melancholyi přitahuje a vnitřní horkost a sýlu odjímajiž v mladosti své požíval. tak také zimní čas všelikau teplost, a líbeznost, kterau předešlé časové udělovali, ovádí a jí zbavuje.Povětrnost v této čtvrti jest ze začátku mlhavá s mnohým sněhem, pak studenější ku konci.

O ourodě a neourodě zemské.

        Bezevší pochybnosti jest, že jest Sluncův rok suchý a teplý, však předce všeho obilí bude hojnost. Poněvadž tento rok bude suchý, tak zelený měsíc bude málo. Ovoce ale hrušek víc než jablek střešen, kadlatek, ořechů a listovců dost. Chmelu a dost vína bude, a víno něco obzvláštní. NB. Tohoto roku moc bauřet bude, ale neškodní.

O Zdraví a nemocech.

        Pokud milé slunce vladařství vede, máme se obávati: palčivé zymnice a postemi. O nakažlivých nemocech nenachází se nic.

Následuje proměna při rostu a zrostu měsýce skrze tento celý rok.

Leden Pošmaurno z počátku, něco sněhu, větrno potom pak směřuje na déšt, konec promíchanau slunečností.
Únor Sněživý, a větrný začátek, konec deštivý s sněhem.
BřezenZačátek chce studené a mlhavé s sněhem promíšené povětří přinésti: prostředek jasný, konec nestálý.
Duben Duben ještě několik chladných dnů přinésti hodlá, pak teplé pohodlné časy přinese, též větrno a deštivo, pohodlná, následuje ostrý vítr, pak bauřkau odstaupiti chce.
Máj Máj začíná chladně větřiti, následuje pěkné až do polovice, ale promíchaným, během, pak k bauřce směřuje: konec deštivý přinésti chce.
ČervenČerven deštivý a chladný nastane: a nastali setrvati až do polovice, pak příjemno s promíchaným větrem.
ČervenecČervenec hrozí krupobitím, chladem, pak teplé povětří až do polovice, kdežto déšt následuje, pak k bauřce náchýlí se skončit.
Srpen Začátek pošmaurný, pak na to přináší suché a velmi parné povětří s bauřkami.
Září Září cýlí na teplau slunečnost s promíšenau deštivau oblačnosti pak směřuji na větší horko, a míní mnohé bauřky sem y tam přinésti.
Říjen Říjen ještě příjemně začíná, následuje chladno, vítr, též sníh, a tak odběhnauti míní.
ListopádListopád od počátku až do polovice deštivý pak sněživo, deštivo, ku konci příjemno.
PrasynecPrasynec tuhau zymu a sněhem začíná na nocy valmi chladné pak tuhá zyma chladné povětří, pak jasno ale zymlavo.